Klonowanie i ukorzenianie

Sorry for the inconvenience.